Als makelaar zijn wij vaak op pad | Bij voorkeur bezoek op afspraak

Cookiewet & Privacy

PRIVACYVERKLARING

Makelaardij Middelbrink is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
[email protected], tel. 0527-253370

Persoonsgegevens die wij verwerken
Makelaardij Middelbrink verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• NAW gegevens
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Nummer ID-bewijs
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Makelaardij Middelbrink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
• Makelaardij Middelbrink verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Makelaardij Middelbrink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Makelaardij Middelbrink) tussen zit. Makelaardij Middelbrink gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Realworks CRM, VBO (presentatie objecten), Funda (presentatie objecten), Provadie (woontaxatie) Taxatieweb (woontaxatie).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Makelaardij Middelbrink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Makelaardij Middelbrink deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U kunt daarbij denken aan een notaris voor het verzorgen van een notariële levering, een taxateur, die het pand taxeert voor de koper, een aankoopmakelaar, die betrokken is bij de aankoop en de koopovereenkomst controleert, een hypotheekadviseur of geldverstrekker die een taxatierapport ontvangt.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU
Makelaardij Middelbrink deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Makelaardij Middelbrink verschaft geen informatie aan buitenlanden al dan niet buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor toestemming van u verkrijgt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bedrijfsnaam invullen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Makelaardij Middelbrink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bedrijfsnaam invullen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

Maatwerk of advies nodig?
Wij bellen jou!

Als makelaars zijn wij vaak op pad. | Bezoek bij voorkeur op afspraak.
Copyright © 2024 Middelbrink Makelaardij. Realisatie: WDA